Logo
Pomocť ľuďom to nie je len robota !

 

24 hodinové opatrovanie doma

Nástup na opatrovanie je možné do 5 dni

ŠTRUKTÚRA

Naša úloha je zabezpečiť pomoc ľuďom starým, nemocným a ľuďom odkázaných na cudziu pomoc v mieste bydliska a to 24 hodín denne.

PRIEBEH OPATROVANIA

Pre každú ošetrovanú osobu sú pripravené 2 opatrovateľky (alebo zdravotné sestry), ktoré priamo u Vás doma osoby ošetria, striedajúce sa pravidelne po sebe v 2 týždňových turnusoch. Cez celé obdobie sú opatrovateľky ubytované zvlášť v pokoji doma u rodiny, kde majú zabezpečenú stravu. Naše opatrovateľky sú zo Slovenska. Hovoria a rozumejú dostatočne po nemecky.

ČINNOSŤ OPATROVATEĽKY

Pomôcť pri obliekaní, vyzliekaní, starať sa o telo a osobnú hygienu atď. Do programu dňa patrí – čítanie, chodiť na prechádzky, nakupovanie, návštevy u lekára a na úradoch. Vedenie domácnosti ( príprava jedla, pranie, žehlenie, starať sa o domáce rastliny a o domáce zvieratá).

PODMIENKY PRE ŽIADATEĽOV O ŠTÁTNY PRÍSPEVOK

Pri potrebe ošetrenia osoby od stupňa 3 (resp. stupeň 1 a 2 spotvrdením demencie alebo Alzheimera), môže žiadať štátny príspevok toho času 550,- € pre dve opatrovateľky. Zabezpečujeme prihlásenie opatrovateliek na všetky potrebné úrady: SVA - sociálna poisťovňa, ohlásenie živnosti, finančný úrad, spoločenská komora.

DOPRAVA - PRÍCHOD, STRAVA A BYT

Príchod
Príchod je uskutočnený cez prepravnú spoločnosť. Cestovné náklady(príchod a odchod) hradí navrhovateľ. Opatrovateľky po príchode do rodiny so žiadosťou o opatrovanie dostanú oddelený a zariadený pokoj. Na stravovanie dá k dispozícií miestnosť navrhovateľ.

Strava a byt
Opatrovateľky po príchode do rodiny so žiadosťou o pomoc dostanú oddelený a zariadený pokoj. Na stravovanie dá k dispozícií miestnosť navrhovateľ.

Kontakt:

Koordinátor:
BODNÁROVÁ GABRIELA

Mobil (Rakúsko):
0676 / 585 5610

Mobil (Slovensko):
00421 / 915 363 149

E-Mail:
pflegemail@zoznam.skNemčina